Könyvtámogatási rendszer

Könyvtámogatási rendszer működtetése

A rendszer célja a hallgatók részére biztosított állami tankönyv- és jegyzettámogatási normatíva egyetemi szabályzat által meghatározott részének közvetlen hallgatói tankönyv- és jegyzetvásárlás céljaira történő felhasználása, a kiosztás, beváltás és elszámolás biztosítása.


A felhasználás helye

Az Egyetem Kiadói Tanácsának döntése értelmében a hallgatói tankönyv- és jegyzettámogatás csak akkreditált könyvesboltokban vásárolható le. Az akkreditált könyvesboltok listáját a Kiadói Tanács az EHÖK-kel egyeztetve tanévenként határozza meg.


A tankönyv- és jegyzettámogatás összege, kiosztása

A hallgatók a tankönyv- és jegyzettámogatást elektronikus utalvány formájában kapják meg, amelynek kiosztását a Hallgatói Szolgáltató Iroda végzi. Az utalvány összegét a Kiadói Tanács elnöke az EHÖK-kel egyeztetve – figyelembe véve a programban részt vevő karok adatait - félévenként állapítja meg.


A támogatásra jogosultság szabályai

Az utalványra az adott félévre beiratkozott, államilag finanszírozott, nappali tagozatos, első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, első felsőfokú szakképzésben, valamint első doktori képzésben részt vevő hallgatók jogosultak (az 51/2002. (III.26). Korm. rendelet valamint az erről szóló egyetemi szabályzat szerint).
A hallgatók jogosultsága az utalványra a beiratkozás napját követő munkanaptól él; az utalványokat az adott félévben a Kiadói Tanács által meghatározott időintervallumban lehet felhasználni.
A tanulmányok bármilyen okból történő megszakítása vagy a jogosultság egyéb okokból történő megszűnése esetén az utalványra való jogosultság ezen oknak az Neptun-ban történt bejegyzését követő munkanaptól megszűnik.
A hallgató által bármilyen okból fel nem használt tankönyv- és jegyzettámogatás nem vihető tovább későbbi félévekre, hanem visszakerül a kari alapba, és a következő félévben a hallgatók számára kiosztható keretet növeli.


Az utalvány beváltása, a jogosultság igazolása

A hallgató a részére megállapított összegű utalványt az akkreditált könyvesboltokban válthatja be. Az utalvány felhasználását a fizetés megkezdésekor jelezni kell az eladó részére. Az utalványra való jogosultságát a hallgató az állandó vagy ideiglenes diákigazolványa átadásával igazolja, amelyet az eladó a HSZI által működtetett adatbázisban ellenőriz (állandó diákigazolvány esetében annak vonalkódja, ideiglenes igazolvány esetében a személyi lap vonalkódja alapján).
A diákigazolvány hiánya esetén az utalványra való jogosultság igazolására a középiskolás diákigazolványa (kizárólag elsőéves hallgatóknak tanulmányaik első félévében) vagy a HSZI által kiadott vonalkódos azonosító lap használható (ebben a sorrendben, mindkét azonosító lapot a HSZI ügyfélszolgálata regisztrálja ill. adja ki).
A diákigazolvány vagy az egyéb, utalványra való jogosultságot igazoló lap elvesztését az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a HSZI-nek jelezni kell, aki gondoskodik annak bevonásáról. Az elveszített, de be nem jelentett diákigazolványokkal, jogosultságot igazoló lapokkal történő visszaélések (az utalvány jogosulatlan felhasználása) miatti kárért kizárólag az utalványra jogosult hallgató felel.

Akkreditált beváltóhelyek:

Az ÁJTK, BTK, GTK, GYTK, JGYPK, TTK, SZÉFK, ZFK hallgatók jegyzettámogatásának beváltására jogosult könyvesboltok:


Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó 1. sz. Jegyzet- és könyvesboltja
Cím: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. Tel.: (62)544-721 , Fax.: (62)546-071
Nyitva: H-CS: 8-16 óráig, P:8-13 óráig

SZTE Jegyzetbolt - SZTE Tanulmányi és Információs Központ
Cím: 6720 Szeged, Ady Tér 10.
Nyitva: munkanapokon 9-17 óráig

A jegyzettámogatás beváltására jogosult fénymásolók:

SZTE TIK Fénymásoló Szalon
Cím: 6722 Szeged, Ady tér 10. I. emeleti kabinet Tel./fax.: (62)546-904
Nyitva: munkanapokon 9-17 óráig

Az SZTE ÁOK és ETSZK hallgatói jegyzettámogatásának beváltására jogosult könyvesbolt:

Medicina Könyvesbolt
Cím: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 48. Tel: (62) 420-418
Nyitva: hétfő-péntek 9-17 óráig, szombat 8-12 óráig

Kapcsolódó dokumentum(ok):
Kapcsolódó link(ek):
Hírek
2019-07-26 13:57:13
A 2019/2020. tanév I. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.
 
2019-07-26 13:54:50
A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amelyhez szükséges a hallgató személyes megjelenése az Egyetem által meghatározott helyen és időpontban.
 
2019-07-26 13:53:30
A Szegedi Tudományegyetem Beiratkozási Hetet szervez az első éves hallgatók egyetemi tájékoztatásának érdekében.