2020-02-04 14:28:43
Városi tanulóbérlet érvényessége február 07-ig hosszabbítva
Kedves Hallgatók!

A Szegedi Közlekedési Kft. az eredetileg 2020. február 5. napjáig érvényes, előző félévre kiadott „Városi Tanulóbérlet” érvényességét 2020. február 07. napjáig meghosszabbította.
2019-07-26 13:57:13
Információk a félévkezdéshez - 2019/2020. tanév I. félév

Diákigazolvány

Az állandó diákigazolványokat a 2019/2020. tanév I. félévére 2019. szeptember 2-től érvényesítjük.
A 2018/2019. tanév II. félévére érvényesített diákigazolványok 2019. október 31-ig érvényesek.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás

A 2019/2020. tanév I. félévére érvényes bérletek 2019. szeptember 2-13. között vehetők át.
Előző féléves bérletszelvénnyel és érvényes diákigazolvánnyal 2019. szeptember 13-ig utazhatnak!

A bérlet átvételére a 2019/2020. tanév I. félévében azok jogosultak, akik a Modulo rendszerben erre sikeres pályázatot nyújtottak be!

A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás 2019. szeptember 2-től használható fel. 

Jogosultság

A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésének feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése a Neptunban!
(További információk, ellenőrzése a Neptun webes felületén: https://web8.neptun.u-szeged.hu/hallgato/login.aspx)

Nyitva tartás

Az Iroda 2019. szeptember 2-13. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

2019-07-26 13:54:50
Beiratkozás Képviseleti Módon

Kedves Hallgatók!

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amelyhez szükséges a hallgató személyes megjelenése az Egyetem által meghatározott helyen és időpontban. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) vonatkozó részeinek megfelelően, amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a beiratkozáson, az meghatalmazott képviselője útján is beiratkozhat. A meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal történhet, az ehhez használható nyomtatvány mintát megtalálhatják honlapunkon. Felhívjuk figyelmüket, hogy munkatársainknak kizárólag helyesen kitöltött meghatalmazást áll módjukban elfogadni, és az alapján a beiratkozást képviselő útján végrehajtani.

Kérjük, ügyeljenek a meghatalmazás pontos kitöltésére a meghatalmazás időpontjának és annak tárgyára vonatkozóan (pl. javasolt a "beiratkozással kapcsolatos minden teendő" megnevezés, amennyiben a teljes beiratkozást képviseleti módon kívánják végrehajtani, valamint konkrét dátum vagy időintervallum megadása).

A beiratkozás során a Vhr. ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a meghatalmazott személy köteles a meghatalmazó személyazonosságát igazoló és egyéb, a beiratkozáshoz szükséges okmányok, végzettséget igazoló okiratok eredeti példányát felmutatni.

A HSZI honlapján a Szolgáltatások menüpont Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön található egy meghatalmazás-minta, amely pontos kitöltésével végrehajtható a képviseleti beiratkozás.

Megértésüket köszönjük!

 

2019-07-26 13:53:30
Beiratkozási hét

 

A Szegedi Tudományegyetem Beiratkozási Hetet szervez az első éves hallgatók egyetemi tájékoztatásának érdekében, hiszen a felvételről szóló döntés a 2019/2020. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszony pedig az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. A beiratkozás a Hallgatói Szolgáltató Iroda és az Oktatási Igazgatóság szervezésében, központilag kerül megrendezésre az ÁJK, ÁOK, BTK, ETSZK, FOK, GTK, GYTK, JGYPK, MGK, MK, TTIK és a ZMK hallgatói számára a Hallgatói Szolgáltató Irodán, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (SZTE TIK, Szeged, Ady tér 10.) 2019. augusztus 26 és 31. között.

A központi beiratkozás célja, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttéhez szükséges adategyeztetés, szerződéskötés, nyilatkozattétel és egyéb, kötelező adminisztrációs tevékenységek a lehető leggyorsabban, egy helyen és egy időben történjenek meg, hogy Ön ezt követően minden idejét a tanulmányaira fordíthassa. Azért, hogy ez a kötelező adminisztráció valóban gyors és hatékony legyen, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és kövesse az abban leírt lépéseket, ügyelve a határidők betartására.

A hallgatóknak a beiratkozás előtt több fontos teendőt is el kell végezniük, amelyek az Neptun regisztráció, Modulo adategyeztető űrlap, valamint a diákigazolvány-igénylés benyújtása. Emellett, amennyiben igénybe kívánnak venni bizonyos támogatástípusokat, azokhoz a szociális helyzetfelmérő űrlap, a kollégiumi pályázati űrlap, és/vagy a bérlettámogatás űrlap kitöltése szükséges.


 

2019-07-26 13:51:12
Időpontfoglalás

 

A Hallgatói Szolgáltató Irodán történő beiratkozásra 2019. augusztus 26. és 31. között van lehetősége az ÁJK, ÁOK, BTK, ETSZK, FOK, GTK, GYTK, JGYPK, MGK, MK, TTIK és a ZMK hallgatóinak. Ebben az időszakban az egyes karok hallgatóit a karok által megadott idősávokban, időpont foglalás után fogadjuk. Az időpontfoglaláshoz az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz" űrlap kitöltése szükséges, amelynek ügyleírása, a Linkek menüpont Modulo 2 ügyleírások fülén található.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz" űrlap az „Adategyeztetés űrlaphoz" csatolható, miután az adategyeztető űrlap beadásra került. A hiánypótlásra visszaküldött adategyeztető űrlapok esetében a kapcsolódó időpont foglalást a visszaküldéstől számított 72 óra után törölhetjük, amennyiben ezen határidőn belül a hiánypótlás és az adategyeztető űrlap újbóli beadása nem történik meg.

Az űrlap kitöltésére 2019. augusztus 1-től lesz lehetőség.

 

2019-02-26 08:42:22
Információk a félévkezdéshez - 2018/2019. tanév II. félév

Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2018/2019. tanév II. félévére 2019. február 4-től érvényesítjük.

A 2018/2019. tanév I. félévére érvényesített diákigazolványok 2019. március 31-ig érvényesek.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás

A 2018/2019. tanév II. félévére érvényes bérletek 2019. február 4-15. között vehetők át.
Előző féléves bérletszelvénnyel és érvényes diákigazolvánnyal 2019. február 8-ig utazhatnak!

A bérlet átvételére a 2018/2019. tanév II. félévében azok jogosultak, akik a Modulo rendszerben erre sikeres pályázatot nyújtottak be! 

A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás 2019. február 11-től használható fel.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésének feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése a Neptunban!
(További információk, ellenőrzése a Neptun webes felületén: https://web8.neptun.u-szeged.hu/hallgato/login.aspx)

Nyitva tartás
Az Iroda 2019. február 4-15. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

 

2018-09-03 07:17:06
Információk a félévkezdéshez - 2018/2019. tanév I. félév

A 2018/2019. tanév I. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.


Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2018/2019. tanév I. félévére 2018. szeptember 3-tól érvényesítjük.
A 2017/2018. tanév II. félévére érvényesített diákigazolványok 2018. október 31-ig érvényesek.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás
A 2018/2019. tanév I. félévére érvényes bérletek 2018. szeptember 3-14. között vehetők át.
Érvényes diákigazolvánnyal 2018. szeptember 14-ig utazhatnak!

A bérlet átvételére a 2018/2019. tanév I. félévében azok jogosultak, akik a Modulo rendszerben erre sikeres pályázatot nyújtottak be! 

A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás 2018. szeptember 10-től használható fel.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésének feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése a Neptunban!
(További információk, ellenőrzés a Neptun webes felületén:
https://www.neptun.u-szeged.hu/hallgato)

Nyitva tartás
Az Iroda 2018. szeptember 3-14. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

2018-01-30 11:36:51
2017/2018.

A 2017/2018. tanév II. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.


Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2017/2018. tanév II. félévére 2018. február 5-től érvényesítjük.
A 2017/2018. tanév I. félévére érvényesített diákigazolványok 2018. március 31-ig érvényesek.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás
A 2017/2018. tanév II. félévére érvényes bérletek 2018. február 5. és 2018. február 16. között vehetők át. A 2017/2018 tanév I. félévre kiadott bérletszelvény 2018. február 9-ig használható érvényes állandó diákigazolvánnyal vagy ideiglenes diákigazolvánnyal és fényképes igazolvánnyal. Az érvényes diákigazolvány önmagában a szegedi tömegközlekedési eszközök használatára nem elegendő!

Jegyzettámogatás
A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás várhatóan 2018. február 12-től használható fel. További információk a Szolgáltatások/Könyvtámogatási rendszer menüpont alatt.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésnek a feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése a Neptun-ban! További információk, ellenőrzés a Neptun webes felületén - https://web2.neptun.u-szeged.hu/hallgato/login.aspx

 

Nyitva tartás
Az Iroda 2018. február 5. és 2018. február 16. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva. 
2017-09-27 06:30:24
Jegyzettámogatás - Vonalkódos igazolás

A jegyzettámogatás beváltásához szükséges vonalkódos igazolás a Hallgatói Szolgáltató Irodán kérhető. Amennyiben a hallgatónak nincs állandó diákigazolványa, az igazolás felhasználásával veheti igénybe a jegyzettámogatás összegét. 

2017-09-22 09:53:32
Jegyzettámogatás

Az egyetemi jegyzettámogatás elszámolási rendszerbe feltöltésre került és 2017. szeptember 22-től felhasználó a 2017/18/1 félévre megítélt jegyzettámogatás. További információk a http://www.hszi.u-szeged.hu/szolgaltatasok/16/konyvtamogatasi-rendszer.html címen érhetők el.

2017-09-01 06:19:27
Tájékoztató a költségtérítés, önköltség fizetéséről
2017-07-31 08:40:44
Nyitva tartás

A Szegedi Tudományegyetem a Szenátus határozatának megfelelően 2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 20-ig épületeit bezárja, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi vagy közoktatási feladat-ellátás folyik.

Ebben az időszakban, bár a Tanulmányi és Információs Központ zárva tart, a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársai munkanapokon 9-15 óráig továbbra is rendelkezésetekre állnak (a József Attila Tanulmányi és Információs Központ épületében az Ady tér 10. szám alatt) az ismert elérhetőségeinken.

2017-07-31 08:39:27
Kivetések készítése, diákhitel-engedményezés

Kivetések készítése, diákhitel-engedményezés

A 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozó kivetések (költségtérítés, önköltség) a vonatkozó egyetemi ügyrend szerint 2017. augusztus 20 után rögzítésre kerülnek a Neptunban.

Ettől az időponttól kezdődően adhatók be a kivetésekre vonatkozó módosítási igények, kérések (részletfizetés, határidő módosítás, diákhitel engedményezés).

A kivetésekre vonatkozó tájékoztató elérhető a Szolgáltatások/Befizetések kezelése menüpontban, „Tájékoztató a költségtérítés, önköltség fizetéséről" címmel.

A költségtérítés vagy önköltség Diákhitellel is rendezhető, az erről szóló tájékoztató a Szolgáltatások/Befizetések kezelése menüpontban, „Költségtérítés, önköltség fizetése Diákhitelből" címmel.

2017-07-31 08:38:12
Diákhitel-igénylés

Diákhitel-igénylés a 2017/2018. tanév I. félévében

Nem kell a bejelentkezéshez/beiratkozáshoz azonnal kifizetnie a költségtérítést/önköltséget, ha azt Diákhitelből kívánja rendezni. A megoldás a diákhitel engedményezése az „Engedményezési adatlap" kitöltésével!

Diákhitel 1 esetén az engedményezési adatlapot és a kitöltési útmutatót letöltheti a Diákhitel Direkt oldaláról, amely a https://www.diakhiteldirekt.hu/ címen érhető el. Az adatlapot a HSZI-n kell benyújtani, leadásának határideje a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan: 2017. szeptember 15. 15 óra.

Amennyiben Diákhitel 2-vel kíván fizetni, ezt a https://modulo.etr.u-szeged.hu címen, a HSZI beadási helyen, a „Diákhitel 2 bejelentő" elektronikus űrlapon kell jeleznie.

A teendőkről bővebb információt honlapunkon a Szolgáltatások menüpont alatt a Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön talál.

 

Leendő hallgatóinkat szeretettel várjuk, és sikeres tanévet kívánunk! 

2017-02-09 10:08:45
Információk a félévkezdéshez - 2016/2017. tanév II. félév

A 2016/2017. tanév II. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.

Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2016/2017. tanév II. félévére 2017. február 6-tól érvényesítjük.
A 2016/2017. tanév I. félévére érvényesített diákigazolványok 2017. március 31-ig érvényesek.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás
A 2016/2017. tanév II. félévére érvényes bérletek 2017. február 6. és 2017. február 17. között vehetők át. Az előző félévre érvényesített diákigazolvánnyal és az előző félévi bérlettel (!) 2017. február 10-ig lehet utazni.
A bérlet átvételére a 2016/2017. tanév II. félévében azok jogosultak, akik a Modulo rendszerben erre sikeres pályázatot nyújtottak be!

Jegyzettámogatás
A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás 2017. február 9-től használható fel. További információk a Szolgáltatások/Könyvtámogatási rendszer menüpont alatt.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésnek a feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése az ETR-ben! További információk, ellenőrzés az ETR webes felületén - https://www.etr.u-szeged.hu.

Nyitva tartás
Az Iroda 2017. február 6. és 2017. február 17. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

2016-07-31 12:06:53
Időpontfoglalás a HSZI-n szervezett beiratkozásra

A Hallgatói Szolgáltató Irodán történő beiratkozásra 2016. augusztus 29. és szeptember 2. között van lehetősége az ÁJK, ÁOK, FOK, GTK, GYTK, JGYPK, MGK, MK, TTIK és a ZMK hallgatóinak. Ebben az időszakban az egyes karok hallgatóit a karok által megadott idősávokban, időpont foglalás után fogadjuk. Az időpontfoglaláshoz az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz" űrlap kitöltése szükséges, amelynek ügyleírása a Linkek menüpont Modulo 2 ügyleírások fülén található.

Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz" űrlap az „Adategyeztetés űrlaphoz" csatolható, miután az adategyeztető űrlap beadásra került. A hiánypótlásra visszaküldött adategyeztető űrlapok esetében a kapcsolódó időpont foglalást a visszaküldéstől számított 72 óra után törölhetjük, amennyiben ezen határidőn belül a hiánypótlás és az adategyeztető űrlap újbóli beadása nem történik meg.

Az űrlap kitöltésére 2016. augusztus 1. 12:00-tól lesz lehetőség.

2016-07-29 22:13:10
Információk a félévkezdéshez – 2016/2017. tanév I. félév

A 2016/2017. tanév I. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.


Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2016/2017. tanév I. félévére 2016. szeptember 5-től érvényesítjük.
A 2015/2016. tanév II. félévére érvényesített diákigazolványok 2016. október 31-ig érvényesek.
Az elsőéves hallgatók középiskolai igazolványa szintén 2016. október 31-ig érvényes és használható.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás
A 2016/2017. tanév I. félévére érvényes bérletek 2016. szeptember 5. és 2016. október 7. között vehetők át. Az előző félévre érvényesített diákigazolvánnyal 2016. szeptember 2-től lehet utazni.

Jegyzettámogatás
A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás várhatóan 2016. szeptember 7-től használható fel. További információk a Szolgáltatások/Könyvtámogatási rendszer menüpont alatt.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésnek a feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése az ETR-ben! További információk, ellenőrzés az ETR webes felületén - https://www.etr.u-szeged.hu .

Nyitva tartás
Az Iroda 2016. augusztus 29. és 2016. szeptember 16. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

2016-07-29 22:12:08
Diákhitel-igénylés a 2016/2017. tanév I. félévében

Nem kell a bejelentkezéshez/beiratkozáshoz azonnal kifizetnie a költségtérítést/önköltséget, ha azt Diákhitelből kívánja rendezni. A megoldás a diákhitel engedményezése az „Engedményezési adatlap" kitöltésével!

Diákhitel 1 esetén az engedményezési adatlapot és a kitöltési útmutatót letöltheti a Diákhitel Direkt oldaláról, amely a https://www.diakhiteldirekt.hu/ címen érhető el. Az adatlapot a HSZI-n kell benyújtani, leadásának határideje a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan: 2016. szeptember 15. 15 óra.

Amennyiben Diákhitel 2-vel kíván fizetni, ezt a https://modulo.etr.u-szeged.hu címen, a HSZI beadási helyen, a „Diákhitel 2 bejelentő" elektronikus űrlapon kell jeleznie.

A HSZI új szolgáltatása, hogy a Diákhitel Direkt és a szabad felhasználású (DH1) vagy kötött felhasználású (DH2) diákhitel szerződések megkötése az ETR hallgatói felületén is kezdeményezhető, így a hallgatók kényelmesen és gyorsan köthetik meg ezeket a szerződéseiket.

A teendőkről bővebb információt honlapunkon a Szolgáltatások menüpont alatt a Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön talál.

Leendő hallgatóinkat szeretettel várjuk, és sikeres tanévet kívánunk!

2016-07-29 22:08:46
Kivetések készítése, diákhitel-engedményezés

A 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó kivetések (költségtérítés, önköltség) a vonatkozó egyetemi ügyrend szerint 2016. augusztus 8-ig rögzítésre kerülnek az ETR-ben.

Ettől az időponttól kezdődően adhatók be a kivetésekre vonatkozó módosítási igények, kérések (részletfizetés, határidő módosítás, diákhitel engedményezés).

A kivetésekre vonatkozó tájékoztató elérhető a Szolgáltatások/Befizetések kezelése menüpontban, „Tájékoztató a költségtérítés, önköltség fizetéséről" címmel.

A költségtérítés vagy önköltség Diákhitellel is rendezhető, az erről szóló tájékoztató a Szolgáltatások/Befizetések kezelése menüpontban, „Költségtérítés, önköltség fizetése Diákhitelből" címmel.

2016-07-29 22:06:17
Nyitva tartás
A Szegedi Tudományegyetem a Szenátus határozatának megfelelően 2016. augusztus 8-tól 2016. augusztus 21-ig épületeit bezárja, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi vagy közoktatási feladat-ellátás folyik.

Ebben az időszakban, bár a Tanulmányi és Információs Központ zárva tart, a Hallgatói Szolgáltató Iroda ügyfélszolgálati munkatársai munkanapokon 9-15 óráig továbbra is rendelkezésetekre állnak (a József Attila Tanulmányi és Információs Központ épületében az Ady tér 10. szám alatt) az ismert elérhetőségeinken.


2016-07-29 21:46:29
Beiratkozás Képviseleti Módon

Kedves Hallgatók!

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amelyhez szükséges a hallgató személyes megjelenése az Egyetem által meghatározott helyen és időpontban. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) vonatkozó részeinek megfelelően, amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a beiratkozáson, az meghatalmazott képviselője útján is beiratkozhat. A meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal történhet, az ehhez használható nyomtatvány mintát megtalálhatják honlapunkon. Felhívjuk figyelmüket, hogy munkatársainknak kizárólag helyesen kitöltött meghatalmazást áll módjukban elfogadni, és az alapján a beiratkozást képviselő útján végrehajtani.

Kérjük, ügyeljenek a meghatalmazás pontos kitöltésére a meghatalmazás időpontjának és annak tárgyára vonatkozóan (pl. javasolt a "beiratkozással kapcsolatos minden teendő" megnevezés, amennyiben a teljes beiratkozást képviseleti módon kívánják végrehajtani, valamint konkrét dátum vagy időintervallum megadása).

A beiratkozás során a Vhr. ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a meghatalmazott személy köteles a meghatalmazó személyazonosságát igazoló és egyéb, a beiratkozáshoz szükséges okmányok, végzettséget igazoló okiratok eredeti példányát felmutatni.

A HSZI honlapján a Szolgáltatások menüpont Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön található egy meghatalmazás-minta, amely pontos kitöltésével végrehajtható a képviseleti beiratkozás.

Megértésüket köszönjük!

2016-07-29 21:45:40
Beiratkozási Hét

A Szegedi Tudományegyetem Beiratkozási Hetet szervez az első éves hallgatók egyetemi tájékoztatásának érdekében, hiszen a felvételről szóló döntés a 2016/2017. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszony pedig az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. A beiratkozás az Oktatási Igazgatóság és a HSZI közös szervezésében, központilag kerül megrendezésre az ÁJK, ÁOK, ETSZK, FOK, GTK, GYTK, JGYPK, MGK, MK, TTIK  és a ZMK hallgatói számára a Hallgatói Szolgáltató Irodán, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (SZTE TIK, Szeged, Ady tér 10.) 2016. augusztus 29 és szeptember 23. között.

A központi beiratkozás célja, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttéhez szükséges adategyeztetés, szerződéskötés, nyilatkozattétel és egyéb, kötelező adminisztrációs tevékenységek a lehető leggyorsabban, egy helyen és egy időben történjenek meg, hogy Ön ezt követően minden idejét a tanulmányaira fordíthassa. Azért, hogy ez a kötelező adminisztráció valóban gyors és hatékony legyen, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és kövesse az abban leírt lépéseket, ügyelve a határidők betartására.

A hallgatóknak a beiratkozás előtt több fontos teendőt is el kell végezniük, amelyek az ETR regisztráció, Modulo adategyeztető űrlap, valamint a diákigazolvány-igénylés benyújtása. Emellett, amennyiben igénybe kívánnak venni bizonyos támogatástípusokat, azokhoz a szociális helyzetfelmérő űrlap, a kollégiumi pályázati űrlap, és/vagy a bérlettámogatás űrlap kitöltése szükséges.

2016-01-29 15:48:51
ETR VPOS angol és német nyelven

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk, hogy az ETR VPOS fizetési lehetőség 2016. január 1-től angol illetve német nyelven is elérhető az ETR hallgatói webes felületén.

Befizetés bankkártyával VPOS terminálon, az ETR weboldalán keresztül:

Az ETR-en belül, a VPOS (Virtuális POS terminál) segítségével lehetősége van az egyetem által meghatározott és rögzített kivetéseinek bankkártyás kiegyenlítésére. A VPOS-on történő fizetés kényelmes, mivel nincs helyhez és időhöz kötve, a befizetése azonnal jóváírásra kerül, eközben a fizetés biztonságos, hiszen a bankkártyáját nem kell kiadnia a kezéből.
A VPOS fizetési lehetőség bármilyen, az ETR-ben rögzített kivetés befizetésére használható, bármilyen elektronikus fizetésre alkalmas bankkártyával! A kártyás fizetés előtt javasoljuk, ellenőrizze a kártya vásárlási limit összegét - a fizetendő díjnál alacsonyabb kártyalimit esetében a tranzakciót a számlavezető bank elutasítja!

Kivetéseit és befizetéseit folyamatosan ellenőrizze az ETR webes felületén: http://www.etr.u-szeged.hu

További kérdéseivel munkanapokon 9-15 között keresse az HSZI ügyfélszolgálati munkatársait a 62/54-HSZI (54-4794) telefonszámon vagy a hszi@hszi.u-szeged.hu címen.

Üdvözlettel:

SZTE HSZI

2015-08-25 15:26:54
Időpontfoglalás a HSZI-n szervezett beiratkozásra
A Hallgatói Szolgáltató Irodán történő beiratkozásra 2015. augusztus 24-29. között van lehetősége az ÁJK, ÁOK, ETSZK, FOK, GTK, GYTK, MGK, MK és a ZMK hallgatóinak. Ebben az időszakban az egyes karok hallgatóit a karok által megadott idősávokban, időpont foglalás után fogadjuk. Az időpontfoglaláshoz az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz” űrlap kitöltése szükséges, amelynek ügyleírása a Linkek menüpont Modulo 2 ügyleírások fülén található.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy az „Időpontfoglalás beiratkozáshoz” űrlap az „Adategyeztetés űrlaphoz” csatolható, miután az adategyeztető űrlap beadásra került. A hiánypótlásra visszaküldött adategyeztető űrlapok esetében a kapcsolódó időpont foglalást a visszaküldéstől számított 72 óra után törölhetjük, amennyiben ezen határidőn belül a hiánypótlás és az adategyeztető űrlap újbóli beadása nem történik meg.
2015-08-25 15:26:39
Információk a félévkezdéshez - 2015/2016. tanév I. félév

A 2015/2016. tanév I. félévben a különböző hallgatói juttatások átvételére, a diákigazolvány-érvényesítésre az alábbi információk, határidők érvényesek.


Diákigazolvány
Az állandó diákigazolványokat a 2015/2016. tanév I. félévére 2015. augusztus 31-től érvényesítjük.
A 2014/2015. tanév II. félévére érvényesített diákigazolványok 2015. október 31-ig érvényesek.
Az elsőéves hallgatók középiskolai igazolványa szintén 2015. október 31-ig érvényes és használható.

Bérlet, tankönyv és jegyzettámogatás
A 2015/2016. tanév I. félévére érvényes bérletek 2015. augusztus 31. és 2015. október 2. között vehetők át. Az előző félévre érvényesített diákigazolvánnyal 2015. augusztus 27-től lehet utazni.

Jegyzettámogatás
A tankönyv és jegyzettámogatás elektronikus utalványként kerül kiosztásra, a támogatás várhatóan 2015. szeptember 3-tól használható fel. További információk a Szolgáltatások/Könyvtámogatási rendszer menüpont alatt.

Jogosultság
A juttatások átvételének, a diákigazolvány érvényesítésnek a feltétele az aktív hallgatói jogviszony bejegyzése az ETR-ben! További információk, ellenőrzés az ETR webes felületén - https://www.etr.u-szeged.hu .

Nyitva tartás
Az Iroda 2015. augusztus 31. és 2015. szeptember 11. között munkanapokon 8-16 óráig tart nyitva.

2015-08-07 10:59:04
Diákhitel-igénylés a 2015/2016. tanév I. félévében
Nem kell a bejelentkezéshez/beiratkozáshoz azonnal kifizetnie a költségtérítést/önköltséget, ha azt Diákhitelből kívánja rendezni. A megoldás a diákhitel engedményezése az „Engedményezési adatlap" kitöltésével!

Diákhitel 1 esetén az engedményezési adatlapot és a kitöltési útmutatót letöltheti a Diákhitel Direkt oldaláról, amely a https://www.diakhiteldirekt.hu/ címen érhető el. Az adatlapot a HSZI-n kell benyújtani, leadásának határideje a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozóan: 2015. szeptember 15. 15 óra.
Amennyiben Diákhitel 2-vel kíván fizetni, ezt a https://modulo.etr.u-szeged.hu címen, a HSZI beadási helyen, a „Diákhitel 2 bejelentő" elektronikus űrlapon kell jeleznie.

A HSZI új szolgáltatása, hogy a Diákhitel Direkt és a szabad felhasználású (DH1) vagy kötött felhasználású (DH2) diákhitel szerződések megkötése az ETR hallgatói felületén is kezdeményezhető, így a hallgatók kényelmesen és gyorsan köthetik meg ezeket a szerződéseiket.


2015-08-07 10:49:37
Beiratkozás képviseleti módon

Kedves Hallgatók!

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, amelyhez szükséges a hallgató személyes megjelenése az Egyetem által meghatározott helyen és időpontban. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (Vhr.) vonatkozó részeinek megfelelően, amennyiben valaki nem tud személyesen részt venni a beiratkozáson, az meghatalmazott képviselője útján is beiratkozhat. A meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal történhet, az ehhez használható nyomtatvány mintát megtalálhatják honlapunkon. Felhívjuk figyelmüket, hogy munkatársainknak kizárólag helyesen kitöltött meghatalmazást áll módjukban elfogadni, és az alapján a beiratkozást képviselő útján végrehajtani.

Kérjük, ügyeljenek a meghatalmazás pontos kitöltésére a meghatalmazás időpontjának és annak tárgyára vonatkozóan (pl. javasolt a "beiratkozással kapcsolatos minden teendő" megnevezés, amennyiben a teljes beiratkozást képviseleti módon kívánják végrehajtani, valamint konkrét dátum vagy időintervallum megadása).

A beiratkozás során a Vhr. ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a meghatalmazott személy köteles a meghatalmazó személyazonosságát igazoló és egyéb, a beiratkozáshoz szükséges okmányok, végzettséget igazoló okiratok eredeti példányát felmutatni.

A HSZI honlapján a Szolgáltatások menüpont Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön található egy meghatalmazás-minta, amely pontos kitöltésével végrehajtható a képviseleti beiratkozás.

Megértésüket köszönjük!

2015-08-07 10:49:27
Beiratkozási Hét

A Szegedi Tudományegyetem Beiratkozási Hetet szervez az első éves hallgatók egyetemi tájékoztatásának érdekében, hiszen a felvételről szóló döntés a 2015/2016. tanév I. félévére szól, a hallgatói jogviszony pedig az Egyetemre történő beiratkozással jön létre. A beiratkozás az Oktatási Igazgatóság és a HSZI közös szervezésében, központilag kerül megrendezésre az ÁJK, ÁOK, ETSZK, FOK, GTK, GYTK, MGK, MK és a ZMK hallgatói számára a Hallgatói Szolgáltató Irodán, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (SZTE TIK, Szeged, Ady tér 10.) 2015. augusztus 24-29. között.


A központi beiratkozás célja, hogy a hallgatói jogviszony létrejöttéhez szükséges adategyeztetés, szerződéskötés, nyilatkozattétel és egyéb, kötelező adminisztrációs tevékenységek a lehető leggyorsabban, egy helyen és egy időben történjenek meg, hogy Ön ezt követően minden idejét a tanulmányaira fordíthassa. Azért, hogy ez a kötelező adminisztráció valóban gyors és hatékony legyen, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót és kövesse az abban leírt lépéseket, ügyelve a határidők betartására.


A hallgatóknak a beiratkozás előtt több fontos teendőt is el kell végezniük, amelyek az ETR regisztráció, Modulo adategyeztető űrlap, valamint a diákigazolvány-igénylés benyújtása. Emellett, amennyiben igénybe kívánnak venni bizonyos támogatástípusokat, azokhoz a szociális helyzetfelmérő űrlap, a kollégiumi pályázati űrlap, és/vagy a bérlettámogatás űrlap kitöltése szükséges.


A teendőkről bővebb információt honlapunkon a Szolgáltatások menüpont alatt a Tájékoztató a beiratkozási adminisztrációs feladatokról fülön talál.


Leendő hallgatóinkat szeretettel várjuk, és sikeres tanévet kívánunk!

2015-02-05 20:45:28
Szociális támogatási pályázat
A 2014/2015. tanév II. félévre beadott szociális támogatási pályázatokat az EHÖK elbírálta, és döntött a bérlet, illetve az ösztöndíj-juttatás esetében a ponthatárokról.
A pályázati eredmények megtekinthetők a Modulo2 rendszerben, sikertelen pályázat esetén a hiánypótlásról, jogorvoslati lehetőségekről az EHÖK honlapján érhetők el további információk.
2014-08-19 09:08:28
Beiratkozási Információs Hét
A Szegedi Tudományegyetem 2014. augusztus 25-27. között Beiratkozási Információs Hetet szervez az első éves hallgatók egyetemi eligazodásának, tájékoztatásának segítése érdekében. A program megrendezésére a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (SZTE TIK, Szeged, Ady tér 10.) kerül sor.

Az első alkalommal idén megrendezett program célja, hogy a Szegedi Tudományegyetemre 2014. évben felvételt nyert hallgatók teljes körű tájékoztatást kapjanak a beiratkozással kapcsolatos teendőikről, illetve az egyetemi tanulmányaik idején számukra nyíló lehetőségekről és persze a kötelezettségeikről is. Fontosnak tartjuk, hogy leendő hallgatóink egy helyen, egy időben, minden számukra fontos témakörben tájékozódni tudjanak.

Emellett a program keretein belül igényelhető meg a hallgatók diákigazolványa, valamint a beiratkozáshoz szükséges adatokat is itt egyeztethetik a Hallgatói Szolgáltató Iroda által a(z) SZTE TIK Átriumában felállított ügyfélszolgálati pultoknál.

A TIK Kongresszusi termében tanulmányi tájékoztató előadásokat tartanak ismétlődő jelleggel délelőtt 10, illetve délután 14 órától az alábbi szervezetek képviselői:

 • Oktatási Igazgatóság
 • Hallgatói Szolgáltató Iroda
 • SZTE Sportközpont
 • Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
 • SZTE Klebelsberg Könyvtár
 • Diákhitel Központ Zrt.
 • Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

A tanulmányi előrehaladást segítő szolgáltatások ismertetésének céljából megrendezendő SZTE szolgáltatások börzéje az említett három napon 8-16 óráig várja az érdeklődőket az alábbi irodák képviseletével:

 • SZTE Nemzetközi Mobilitási Iroda
 • SZTE Karrier Iroda
 • SZTE Kulturális Iroda
 • SZTE Tehetségpont
 • SZTE Életvezetési és Tanácsadó Központ
 • Konfuciusz Intézet
 • Egyetemi Számítóközpont
 • SZTE Tanulmányi és Információs Központ
 • Szegedi Tudományegyetem Szakkollégiumai
 • egyetemi és városi egyházi gyülekezetek képviselői

Mindemellett egy a program keretein belül megrendezésre kerülő nyereményjátékon is részt vehetnek a hallgatók. A játékról és a sorsolásról bővebb információ a helyszínen a központi információs pultnál tudható meg.

A Beiratkozási Információs Hét részletes programja, az ezzel kapcsolatos információk elérhetők a Szolgáltatások főmenü Beiratkozási Információs Hét alpontja alatt.

2014-08-06 12:41:18
Gólyacsomag

A napokban érkeznek ki a hallgatókhoz az általunk nemrégiben kiküldött "Gólyacsomagok". A levél tartalmát illetően több komponensből áll, az alábbi teendőket kell elvégezni a hallgatóknak az egyes papírokkal kapcsolatosan.

A csomag tartalma:

 • Regisztrációs adatlap, amelyet legkésőbb 2014. augusztus 22-ig kell visszaküldeni a HSZI-nek címzett válaszborítékban.
 • Tájékoztatók az egyetem kulturális életéről, valamint banki és biztosítási szolgáltatásokról szóló szórólapok.

Kiemelkedő fontosságú a mihamarabbi regisztráció az Egyetem hallgatói nyilvántartási rendszerébe, az Egységes Tanulmányi Rendszerbe, hiszen kizárólag ezután lehetséges a különböző elektronikus szolgáltatások (pl. ETR, Modulo, Coospace) igénybevétele. A regisztráció a https://www.etr.u-szeged.hu/etr/login.aspx webes felületen történhet meg. Bővebb információ a szolgáltatásokról a fenti címen olvasható.

Az adatlap kitöltése és a regisztráció után minél hamarabb javasolt a diákigazolvány igénylése, hogy az okirat mielőbb elkészülhessen. Részletes információ a Szolgáltatások/Diákigazolvány-kezelés menüpont alatt található.

A(z) SZTE nappali tagozatos államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak minden félév elején 5 hónapra szóló kombinált városi tanulóbérletre. Részletes információ a Szolgáltatások/Utazási támogatás menüpont alatt olvasható.

További információk a mellékelt levélben, illetve honlapunkon találhatók.
 
Tehát amit mindenképpen vissza kell küldeni nekünk a mellékelt válaszborítékban:

 • regisztrációs adatlap
 • HA a hallgató biztosítást kíván kötni: biztosítási űrlap
2013-08-01 14:22:33
Diákhitel szerződéskötés a HSZI-n és az ETR-ben
A HSZI új szolgáltatásaként az iroda 2013. augusztusától kiemelt hiteligénylési pontként működik.
Ennek keretében a diákhitel szerződés megkötése, a szerződés adatainak módosítása közvetlenül intézhető munkatársaink segítségével. Ugyancsak új szolgáltatás, hogy a Diákhitel Direkt és a szabad felhasználású (DH1) vagy kötött felhasználású (DH2) diákhitel szerződések megkötése az ETR hallgatói felületén is kezdeményezhető, így a hallgatók kényelmesen és gyorsan köthetik meg ezeket a szerződéseiket.

További információk erről az új szolgáltatásunkról a Szolgáltatások/Diákhitel kezelés menüpontban érhető el.
2013-08-01 14:16:19
Finanszírozási formák között átsorolás a 2013/2014. tanévre
A Szegedi Tudományegyetemen tanulmányaikat folytató hallgatók államilag támogatott/állami ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges képzési forma közötti átsorolásának szabályait, az átsorolási kötelezettség hatálya alá tartozó hallgatók körének meghatározását az SZTE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (TVSZ) a Nemzeti Felsőoktatási Törvény alapján tartalmazza:

A fenti jogszabályoknak megfelelően a Szegedi Tudományegyetem értékelte a hallgatók legutolsó két féléves teljesítményét és döntött az átsorolásokról. Az erről szóló írásos határozatot minden érintett hallgatónak postázzuk 2013. augusztus 2-ig.

Az átsorolási határozat az ETR rendszerben 2013. július 19-ig rögzített tanulmányi eredményének figyelembe vételével készült. Amennyiben a hallgató a rá vonatkozó értékelést és döntést megváltoztató adatokkal rendelkezik, első fokon a kari dékánjánál, másodfokon a hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről szóló szabályzat szerinti bizottságnál jogorvoslattal élhet –erre vonatkozóan részletes információkat talál az értesítő levélben.

2011-01-25 12:17:25
Adóigazolás
A személyi jövedelemadó törvény 2010. évi módosítása értelmében 2010-től megszűnt a tandíj adókedvezménye, így az ezen a jogcímen befizetett összegekről adóigazolás nem adható ki, és adókedvezménye sem vehető igénybe.

A tandíj, költségtérítés adókedvezményéről a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 35-37. § rendelkeztek. A közteherviselés átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. tv. (Módtv.) 186. § 8. pontja értelmében a 2010. január 1. napjától befizetett képzési díjak tekintetében megszűnik az adókedvezmény igénybevételének lehetősége, ezért a 2010-es adóévben befizetett képzési költségekről az SZTE nem állít ki igazolást.

Ugyanakkor a képzési költség címen halasztott kedvezményalapra jogosult magánszemély – a Módtv. 206. § (7) bekezdése alapján – továbbra is érvényesítheti adókedvezményét a képzési költségek azon része tekintetében, amelyre vonatkozóan halasztott adókedvezményt még nem érvényesített.

2011-01-25 12:17:05
Zöld

A Hallgatói Szolgáltató Iroda a Szegedi Tudományegyetem legnagyobb ügyfélforgalmú irodája, ezért kötelességünk jó példával elöl járni és megmutatni, úgy is lehet minőségi szolgáltatásokat nyújtani, hogy közben a környezetünk állapotára és megőrzésére is figyelemmel vagyunk.
Ezért a HSZI a TIK Igazgatósággal, az SZTE Rektori Hivatalával és a GTK Dékáni Hivatalával közösen indult a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért szervezésében megrendezésre kerülő, 2010-es Zöld Iroda versenyen. A pályázaton induló 4 szervezetet összesen kb. 90 embert és kb. 1.200 m2 irodaterületet jelentett.
Örömmel jelentem be, hogy a Szegedi Tudományegyetem a 2010. évi Zöld Iroda versenyen eredményesen szerepelt és „Kreativitás különdíjat” nyert.
A Zöld Iroda 2009 versenyen a TIK Igazgatóság  elnyerte a Legtöbbet Zöldült Iroda címet, így különösen értékes számunkra, hogy ebben az évben is díjazottak lehettünk. A díj értékét növeli az is, hogy négy rendkívül eltérő felkészültségű és más-más feltételekkel rendelkező egyetemi egység közös pályázatát is elismerésre érdemesnek találták.

Bővebben az Egyetem oldalán